Marka Kimliği Oluşturulması

Yeni bir marka oluşturulurken ya da var olan markalarla ilgili güncellemeler yapılırken en sık karşılaştığımız hata, bir kimlik ve strateji belirlemeden yalnızca markanın dış görünüşüne (logo, broşür, web sitesi vs.) odaklanılmasıdır. Hâlbuki bir markanın görsel kimliğini oluşturan esas malzeme, onun kimliğidir.

Pekiyi, marka kimliği nedir ve bir marka kimliği çalışmasının içeriğinde nelere yer verilir?

Öncelikle marka kimliğinin ne olduğunu kısaca tanımlamaya çalışalım:

Marka kimliği, markanın tüketiciler tarafından nasıl algılanmasının istendiğini ve onu diğer markalardan ayıran özelliklerini kapsar.

Marka kimliği yaratmada en yaygın ekoller Aaker Modeli, Kapferer Modeli, Chernatony Modeli olarak geçer. Tabii bunların haricinde de pek çok ekol var ama burada detaya girmeye pek gerek yok; hepsinin özünde yatan düşünce, markaya bir karakter kazandırmak ve bu sayede pazarda farklılaştırmak, hatırlanır kılmak, güven ve kalite algısı yaratmak, tüketicinin zihninde yer etmek ve sadakat oluşturmaktır.

Bir marka kimliği oluşturma çalışması, “marka platformu” dediğimiz ve aslında marka kimliğinin özünü oluşturan unsurları bir araya getirmeyi amaçlayan dosyadan oluşur. Bu dosya, öyle mavi bir klasöre konup kaldırılacak türden bir metin değildir; kuruluşun adeta varlık sebebini ve nereye gitmek istediğini belirleyen, son derece kritik kararların özetlendiği bir manifesto metnidir. Bu metin, öncelikle kendi çalışanlarınızın markanızı sahiplenmesini ve kurum kültürünün oluşturulmasını sağlamanın, ardından bu kültürün tüketiciye aktarılabilmesinin anahtarıdır. Marka liderinin bundan sonraki davranışlarına, şirket kararlarına ve iletişim stratejilerine yön verir.

Farklı ekollerde değişiklik göstermekle birlikte genellikle bir marka platformu dosyası içerisinde şu bilgiler yer alır:

  • Marka değerleri
  • Markanın misyonu (Hayır, o bildiğiniz klasik upuzun misyon metinlerinden değil!)
  • Markanın vizyonu (Bu da aynı şekilde…)
  • Markanın tüketiciye vaadi
  • Markanın kişiliğini ve nasıl algılanması istendiğini kapsayan sıfatlar (Arketip çalışması da eklenebilir)

Bir marka platformunun yazılabilmesi için marka liderlerinin, pazarı çok iyi analiz etmiş ve tüketici yönelimlerini, “içgörüleri”ni çok iyi tespit etmiş olması beklenir.

Marka kimliği bir kez oluşturulduktan sonra pazara sunulan imaj tüketici zihninden kolay kolay silinemeyeceği için bu aşamada çok iyi karar vermek gerekir: Söz gelimi feminen bir çizgiyi benimsemiş ve bunu marka kimliğinin parçası haline getirmiş marka, görsel kimliğini de buna göre yapacak ve tüm pazarlama faaliyetlerinde bu çizgiyi sürdürmeye özen göstermek durumunda kalacaktır. Logosunun tasarımından kurumsal renklerine, basına vereceği bültenlerden reklam kampanyalarına kadar her çalışma markanın izini taşımalı ve tüketici zihninde tutarlılık yakalanmalıdır.

Yön Bilişim olarak marka kimliği konusunda size destek sunmak üzere konunun uzmanları ile çalışıyoruz. Öncelikli olarak sizi daha yakından tanımak, firmanızı ve markanız ile neyi, kimleri hedeflediğinizi çok iyi anlamak için detaylı görüşmelerle başlıyoruz. Ardından, aldığımız tüm bilgileri kendi pazarlama deneyimimiz ve marka kimliği oluşturma bilgimizle harmanlıyoruz. Ortaya çıkan sonucu özetliyor ve bir marka olarak sizi siz yapacak o kıymetli öze ulaştıktan sonra paylaşıyoruz.

GÜNCEDEN BAŞLIKLAR